Politica cookie

Respectarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal, precum și a dreptului la viață privată este una din misiunile fundamentale ale website-ului: www.5web.ro, care funcționeaza prin intermediul societății JOES INVEST SRL., persoană juridică română, cu sediul în Mun Bucuresti Sos Chitilei nr 143 sector 1, având Cod de Înregistrare Fiscală 28034755, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/1571/2011.

Societatea noastră efectuează toate demersurile necesare pentru a procesa datele dvs. personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR„).

Datele personale înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”).

O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

CE FEL DE DATE PERSONALE PRELUCRĂM ?

 1. Dacă sunteti client sau potențial client

Colectăm date cu caracter personal în urma plasării unei comenzi pe site-ul nostru și/sau prin plasarea unei comenzi la locația noastră.

Datele personale pe care le colectam sunt:

 • numele, prenumele;
 • numarul de telefon;
 • adresa de e-mail;
 • adresa de domiciliu/reședință pe care ni le comunicați;

Puteți alege oricând ce date personale doriți să ne furnizați. Cu toate acestea, dacă alegeți să nu furnizați anumite date personale vom fi în imposibilitate de a vă oferi anumite servicii.

 1. Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru:

Colectăm ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de Internet.

 • Dacă sunteți reprezentant sau persoană de contact a furnizorilor sau partenerilor noștri de afaceri

Colectăm numele, prenumele, funcția precum și orice alte date furnizate de dvs. sau de societatea pe care o reprezentanți în cursul negocierilor și/sau în contractele pe care le încheiem.

 

UTILIZAREA PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK

Atunci când interacţionaţi cu pagina noastră, Facebook prelucrează anumite date personale ale dumneavoastră, pe baza cărora ne pune la dispoziţie statistici agregate. Acestea nu includ date personale în mod direct, ci sunt limitate la:

 • numărul de click-uri pe datele de contact;
 • numărul de vizualizări ale paginii;
 • numărul de aprecieri ale paginii;
 • numărul de persoane cărora le-a fost afişat conţinut din pagină;
 • numărul de recomandări ale paginii efectuate de persoane;
 • numărul de interacţiuni cu conţinutul paginii (like, share, comment, etc);
 • numărul de vizualizări al pozelor, videoclipurilor de pe pagină;

Aceste date sunt prelucrate în interesul nostru legitim de a ne promova serviciile, după caz, precum şi pentru a putea dovedi, dacă ne este necesar, corespondenţa cu dumneavoastră. Datele sunt păstrate pentru întreaga perioadă cât pagina noastră  de Facebook  este deschisă/activă.

COOKIE-URILE ȘI ALTE TEHNOLOGII

Folosim cookie-uri și tehnologii similare pe pagina noastre de internet. În tabelul de mai jos regăsiți un sumar al acestora, emitenul și durata folosirii.

Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni, formate din litere sau numere, care vor fi stocate  pe computerul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când ne accesați pagina de internet.

Cookie-urile sunt instalate urmare a unor solicitări emise de un web server către un browser. Din momentul instalării, cookie-urile au o durată de existență determinată, ramânând inactive, în sensul că nu conțin programe software, viruși, spyware și nu vor accesa informațiile de pe computerul sau dispozitiul folosit pentru accesarea paginii noastre.

Cookie-urile sunt folosite pentru o mai bună experiență de navigare precum și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui utilizator în parte. Cookie-urile pot fi interne sau setate de terți. Acești terți furnizori de cookie-uri sunt la rândul lor obligați să respecte toate regulile priving protecția datelor și politica de confidențialitate.

Cookie-urile „interne” sunt setate pe domeniile pe care le vizitați la momentul respectiv. Cookie-urile „de terță parte” sunt setate pe alte domenii decât cele ale paginilor de internet pe care le vizitați.

Durata de existență a unui cookie poate varia și depinde de sesiune. Categoriile de cookie-uri determină și durata aceastora:

 • Cookie de sesiune este șters automat la închiderea browserului.
 • Coookie persistent rămâne stocat în terminal până când se împlinește data de expirare (variabilă de la câteva minute până la câțiva ani) sau până la ștergerea manuală prin intermeniul setărilor din browser.

La fel ca și în cazul cookies-urilor, tehnologia de stocare locală permite paginilor de internet să stocheze informații pe un computer sau un dispozitiv mobil. Stocarea locală este de obicei persistentă și, spre deosebire de cookie-uri, datele din memoria locală nu sunt transferate în mod automat pe internet de fiecare dată când pagina de internet care a stocat datele este vizitată.

În prezent, la accesarea paginii web, sunt folosite următoarele cookie-uri:

unam ShareThis 9 luni
stid ShareThis 1 an
    utma Google Analytics 2 ani
    utmb Google Analytics 30 min
    utmc Google Analytics durata sesiunii
    utmz Google Analytics 6 luni
    utmt Google Analytics 10 min
    test_cookie DoubleClick durata sesiunii
pxcelBcnLcy   durata sesiunii
pxcelPage_c010   durata sesiunii
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE   1 an
external_no_cache   1 an
persistent_shopping_cart   1 an
Stf   1 an

ÎN CE SCOP ȘI ÎN CE TEMEI PRELUCRĂM DATELE DVS PERSONALE ?

Dacă sunteți client/potențial client

 1. a) Onorarea și livrarea unei comenziScop: prelucrăm datele dvs. personale pentru a putea onora comenzile efectuate de dvs. Temei: executarea contractului
 2. b) Pentru a lua legătura cu prin e-mail, posta, telefon, SMS. Scop: aceste comunicari vor fi facute pentru un motiv specific precum: (i) pentru a răspunde cererilor dvs., (ii) dacă ați introdus gresit adresa sau datele de contact, (iii) pentru a va informa despre modalitatea în care au fost soluționate diverse sesizări/plângeri/incidentele aparute ca urmare a interacțiunii cu noi (iv) orice alte incidente care necesită comunicări.Temei: interesul nostru legitim de a vă oferi servicii la cele mai înalte standarde prin soluționarea eventualelor cereri/plângeri și pentru a vă asigura de întreaga noastră disponibilitate.
 3. c) FeedbackScop: prelucrăm datele dvs. personale pentru a ne asigura că ați fost satisfăcut de serviciile noastre. Temei: interesul nostru legitim de a îmbunătăți constant serviciile noastre.
 4. d) Marketing și încheierea unor viitoare contracteScop: prelucram datele dvs. personale în scopuri de marketing sau alte oferte despre care credem că ar putea fi de interes pentru dvs. cât și pentru a vă contacta (telefonic sau pe e-mail) Temei: ne bazăm pe interesul legitim de a promova serviciile noastre prin transmiterea ofertelor pe care le considerăm ca fiind de interes pentru dvs. (a se vedea însă “Dreptul la opoziție” din Secțiunea “Drepturile dumneavoastră”).

Dacă este necesar, în conformitate cu legislația aplicabilă, vom obține consimțământul dvs. înainte de a vă prelucra datele personale în scopuri de marketing direct. În acest caz, vă aducem la cunoștință că veți putea retrage în orice moment consimțământul pentru  prelucrarea în scop de marketing, caz în care nu veți mai fi contactat sau nu veți mai primi nicio comunicare de marketing din partea noastră.

Vom include un link de dezabonare pe care îl puteți utiliza dacă nu doriți să vă mai trimitem mesaje.

În cazul în care link-ul de dezabonare nu funcționeaza din motive tehnice, vă rugam să ne contactați la adresa  contact@5web.ro

Putem, de asemenea, procesa datele dvs. în contextul următoarelor activități:

 1. e) Reorganizarea internă a societății noastre ori vânzărea de active sau părți socialeScop: prelucrăm datele dvs. pentru efectuarea operațiunilor menționate mai sus. Temei: interesul legitim de a efectua operațiunile, mai ales în condițiile în care acestea ar fi imposibil de realizat în lipsa unei prelucrări a datelor dvs. Cu toate acestea, vă asigurăm că această eventuală prelucrare va fi efectuată în conformitate cu prezenta politică și prin implementarea unor măsuri care să asigure confidențialitatea datelor dvs.
 2. f) SecuritateScop: prelucrăm datele personale pentru securitatea bunurilor și integritatea fizică a persoanelor. Temei: ne bazăm pe interesul nostru legitim de a asigura protecția persoanelor, și a bunurilor dvs.
 3. g) Motive juridiceScop: în anumite cazuri, trebuie să prelucrăm informațiile furnizate, care pot include date cu caracter personal, pentru a rezolva disputele juridice sau reclamațiile, pentru investigațiile și respectarea reglementărilor legale aplicabile, pentru a pune în aplicare un acord sau pentru a ne conforma solicitărilor din partea organelor publice în măsura în care aceste solicitări îndeplinesc condițiile impuse de lege. Temei: motivele prelucrării pot fi reprezentate de obligația legală (în cazul în care avem obligația legală de a divulga anumite date cu caracter personal autorităților publice) sau de interesul nostru legitim de a rezolva eventualele dispute și/sau reclamații.

CĂTRE CE PERSOANE TRANSMITEM DATELE DVS. PERSONALE?

Pentru a vă furniza produse și servicii de calitate și este posibil să transmitem informațiile dvs. personale angajaților, furnizorilor noștri de servicii, după cum este prezentat în detaliu mai jos:

 1. Angajaților noștri: în vederea furnizării serviciilor noastre, vom transmite datele dvs. cu caracter personal catre angajații noștri implicați în acest proces;
 2. Colaboratorilor noștri (spre exemplu firmele de curierat): în anumite cazuri, este necesară furnizarea acestor date pentru a ne îndeplini obligațiile asumate față de dvs.
 3. Autorităților și/sau instituțiilor publice pentru: (i) respectarea dispozițiilor legale, (ii) a răspunde solicitărilor acestora, (iii) pentru motive de interes public (ex: siguranță națională). Confidențialitatea datelor dvs. este importantă pentru noi, motiv pentru care, acolo unde este posibil, transmiterea de date personale în conformitate cu cele de mai sus se realizează numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea destinatarilor, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații se face conform legislației în vigoare și politicilor aplicabile. În orice caz, de fiecare dată vom transmite către destinatari doar informațiile strict necesare pentru realizarea scopului respectiv.

 

TRANSFERĂM DATELE DVS PERSONALE ÎN AFARA UE/SEE?

Datele dvs. nu vor fi transmise către țări care nu fac parte de Uniunea Europeana sau Spațiul Economic European.

FURNIZAREA DE CĂTRE DVS. A DATELOR PERSONALE ALE ALTOR PERSOANE FIZICE

Dacă ne furnizați datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați înainte de această dezvăluire și modalitatea în care acestea urmează a fi prelucrate, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS PERSONALE?

Datele dvs. personale sunt păstrate pe toată perioada realizării scopurilor detaliate în prezenta politică, dacă o perioadă mai lungă de timp de păstrare nu este necesară sau permisă de legea aplicabilă.

Revizuim constant necesitatea păstrării datelor dvs. personale, iar în măsura în care prelucrarea nu mai este necesară și nu există obligativitatea impusă de lege de a păstra datele, vom distruge datele dvs. personale cât mai curând posibil și într-un mod în care să nu mai poată fi recuperate sau reconstituite.

Dacă informațiile personale sunt imprimate pe suport de hârtie, acestea vor fi distruse într-un mod sigur care să asigure imposibilitatea de reconstituire, iar, dacă acestea sunt salvate pe suporturi electronice, vor fi șterse prin mijloace tehnice pentru a asigura faptul că informațiile nu mai pot fi recuperate sau reconstituite ulterior.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?

În calitate de persoană vizată beneficiați de următoarele drepturi prevăzute de GDPR:

 1. Dreptul de acces: ne puteți solicita (i) o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informații cu privire la acestea, precum și (ii) o copie a datelor personale pe care le deținem (art. 15 din GDPR);
 2. Dreptul la rectificare: ne puteți informa despre orice modificare a datelor dvs. personale sau ne puteți cere să corectăm datele personale pe care le deținem despre dvs. (art. 16 din GDPR);
 3. Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): în anumite situații (ca de exemplu (i) cazul in care datele au fost colectate ilegal, (ii) data limita pentru stocarea datelor a expirat, (iii) v-ați exercitat dreptul la opoziție sau (iv) prelucrarea datelor se realiza pe bază de consimțământ și v-ați retras consimțământul), ne puteți cere să ștergem datele personale pe care le deținem despre dvs. (art. 17 din GDPR);
 4. Dreptul de a restricționa prelucrarea: în anumite situații (ca de exemplu cazul în care este contestați exactitatea acestor date sau legalitatea prelucrării), ne puteți cere restricționăm prelucrarea datelor dvs. pentru o anumită perioadă (art. 18 din GDPR);
 5. Dreptul la portabilitatea datelor: să ne solicitați să vă trimitem datele dvs. personale unei terțe părți sau direct către dvs. (art. 20 din GDPR);
 6. Dreptul la opoziție: în anumite situații (ca de exemplu prelucrarea ce are ca temei juridic interesul legitim), ne puteți solicita să nu mai prelucrăm datele dvs. (art. 21 din GDPR); În cazul în care folosim datele dvs. personale pe baza consimțământului, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment. În această situație, datele dvs. nu vor mai fi prelucrate de noi, cu excepția cazului în care o dispoziție legală ne obligă la păstrarea și arhivarea acestora. In orice caz, vă vom informa dacă există o astfel de prevedere legală și o vom indica în mod expres.

SUNT DATELE DVS. ÎN SIGURANȚĂ?

Tratăm securitatea dvs. personale în mod foarte serios, de aceea, luăm importante măsuri de securitate, necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date.

Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de colectare, păstrare și procesare de date și ale măsurilor de securitate, de asemenea, măsuri fizice de securitate pentru protecția împotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocăm datele personale. Solicităm și furnizorilor noștri de servicii, în cazul în care vor fi transmise date cu caracter personal, să întreprindă toate măsurile necesare în vederea protecției împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date.

ÎNTREBĂRI SAU RECLAMAȚII

Dacă aveți întrebări sau preocupări legate de prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile menționate mai sus, sunteți binevenit(ă) să ne contactați trimițând o solicitare:

(i) prin e-mail la adresa:  contact@5web.ro

(ii) prin poșta, direct la sediul din Mun. Bucuresti, Str. Soseaua Iancului, nr. 1.

(iii) prin telefon la numărul 0738218161, în atentia Responsabilului cu Protecția Datelor, iar noi vă vom răspunde în cel mult 30 de zile de la primirea cererii.

De asemenea, în măsura în care nu sunteți satisfăcut cu modalitatea în care v-a fost soluționată cererea, puteți depune o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Datele de contact ale autorității sunt: București, Bdul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, telefoane: +40.318.059.211; +40.318.059.212: e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

MODIFICĂRI ALE POLITICII

Această politică de confidențialitate se poate schimba din când în când. Pentru a afla despre aceste schimbări vă rugăm să consultați periodic Politica de confidențialitate revizuită accesând site-ul nostru.

Nu ratati oportunitatea de a va creste prezenta online! Contactati-ne acum si incepeti sa construiti viitorul digital al afacerii dumneavoastra.

LOGO 5WEB black and white

Suntem o echipa dedicata și pasionată de creearea solutiilor digitale. Cu o experienta vasta în domeniul web design-ului si dezvoltarii de software, ne angajam sa oferim clientilor nostri servicii de cea mai inalta calitate

Deschide Whatsapp
Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de asistență, nu ezitați să ne contactați.